Logo

Prednáška o Sviečkovej manifestácii v Slovenskom inštitúte v Budapešti

V rámci medzinárodného projektu Budovanie demokratickej Európy spoločne sa 13. marca 2018 konalo v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti podujatie venované Sviečkovej manifestácii a jej významu v slovenských dejinách. Hlavnými organizátormi akcie boli mimovládna organizácia ADEL Slovakia a Slovenský inštitút v Budapešti.

Podujatie otvorila svojím príhovorom riaditeľka Slovenského inštitútu Ildiko Síposová, ktorá privítala účastníkov na pôde inštitútu a vyzdvihla potrebu vzdelávania mladých generácií, ako aj nevyhnutnosť výmeny vedomostí o pôsobení nedemokratických režimov v postkomunistických krajinách. Bývalý dlhoročný riaditeľ Slovenského inštitútu Karol Wlachovský potom prítomným predstavil históriu a poslanie Slovenského inštitútu.

S prednáškou venovanou Sviečkovej manifestácii vystúpil historik Ústavu pamäti národa Peter Jašek, ktorý prostredníctvom multimediálnej prezentácie prítomným priblížil genézu, priebeh a dôsledky manifestácie. Po prednáške nasledovala zaujímavá diskusia zaplneného auditória, ktoré zaujímali hlavne príčiny brutálneho zásahu proti manifestujúcim, ako aj otázka náboženských slobôd a dodržiavania občianskych práv komunistickým režimom v 80. rokoch.

Historik ÚPN Peter Jašek počas prednášky v Slovenskom inštitúte v Budapešti

Historik ÚPN Peter Jašek počas prednášky v Slovenskom inštitúte v Budapešti

Foto: Slovenský inštitút v Budapešti

Vytlačiť