Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pred desiatimi rokmi inštalovali na väznicu v Želiezovciach pamätnú tabuľu

Konfederácia politických väzňov Slovenska si 11. júna 2016 v Želiezovciach pietnou spomienkou uctila nespravodlivo väznené ženy v miestnom Ústave na výkon trestu odňatia slobody počas komunistického režimu.

Bývalí politickí väzni si súčasne pripomenuli aj 10. výročie inštalovania pamätnej tabule na múre miestnej väznice venovanej ženám, ktoré si v 50 a 60 rokoch minulého storočia za aktivity v rozpore s komunistickou ideológiou museli na týchto miestach vykonať tresty odňatia slobody v ťažkých podmienkach a pri ťažkej práci v poľnohospodárskej výrobe. Na spomienke v Želiezovciach sa zúčastnili predstavitelia a členovia KPVS pod vedením jej predsedu Petra Sandtnera a bývalé väzenkyne. Prítomní bol aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Spomienka začala v miestnom farskom chráme sv. Jakuba sv. omšou, ktorú celebroval väzenský vikár Ordinariátu OS a OZ SR Mons. Bartolomej Juhás SDB. Vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomných na odpustenie, ale súčasne aj zachovanie pamäti na obdobie neslobody, aby sa už nemuselo opakovať. Účastníci spomienky sa po liturgickej slávnosti presunuli k pamätnej tabuli, kde položili vence ÚPN, KPVS a Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zazneli príhovory predsedu KPVS, riaditeľa ÚVTOS v Želiezovciach pplk. Ervína Janšíka a predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka, v ktorých bola vyslovená ľútosť nad utrpením väznených žien, ale aj obdiv k tomu, s akou pokorou a vierou prijímali svoj údel. Ondrej Krajňák okrem iného vo svojom príhovore povedal: „Je dôstojné a správne navštevovať pamätné miesta, ktoré sa majú stať mementom pre budúce generácie. Marcus Tullius Cicero povedal: História je svedkom času, svetlom pravdy, životom pamäti, učiteľkou života, poslom dávnych čias." Priblížil prítomným aj svedectvo Anny Greňovej, ktorá časť svojho mladého života prežila v miestnej väznici. A pokračoval: „Preto je dobré, že odhaľujeme pamätníky a spomíname, aby sme zachovali svedectvo martýria a zabránili novým formám totality. Škoda len, že medzi nami nie sú mladí ľudia, ktorí by to potrebovali počuť. Áno, je dobre sa stretávať a povedať si o tom, aké je to dôležité. Niekedy si ale kladiem otázku, či je to dôležité iba pre nás samých, čo sme tu. Nedávno vo Veľkom Lipníku bola odhalená ďalšia tabuľa komunistickému pohlavárovi, Jánovi Pješčakovi, ktorý ako prokurátor má na svedomí justičný zločin dnes už rehabilitovaného Alojza Jeřábka. Vyzval som verejnosť a organizácie politických väzňov k protestu a ďakujem jednej z nich, ktorá sa do protestu zapojila. Ale dostal som aj list oblastnej organizácie KSS ktorá žiada Národnú radu a predsedu vlády, aby zrušil ÚPN, lebo nehovorí pravdu o minulosti. Nedovoľte, aby vám bývalí príslušníci ŠtB prepisovali minulosť. Vaše rady už z roka na rok rednú, ale sila vášho odkazu rastie, o čom svedčí aj táto dnešná spomienka. Sloboda je vzácny dar a záleží iba na nás, či sme pripravení si tento dar uchovať." Uzavrel Krajňák. Pietna spomienka bola ukončená modlitbou, bohoslužbou slova a požehnaním väzenského vikára. Na záver sa účastníci stretli na slávnostnom obede.

Vytlačiť