Prečo si pripomíname Deň zápasu za ľudské práva (25. marec 1988)?

Ústav pamäti národa v spolupráci s partnermi pripravuje v roku 2018 niekoľko podujatí k jubilejným výročiam. Na školách sa často stáva, že sa vo vyučovacom procese sústredia na udalosti z druhej svetovej vojny, dotknú sa perzekúcii po roku 1948, spomenú rok 1968, no chýbajú dostatočné informácie o roku 1988. Na základe týchto skúseností sa Ústav pamäti národa rozhodol ponúknuť učiteľom i širokej verejnosti seminár, na ktorom záujemci získajú viac informácii o tom, prečo si na Slovensku pripomíname Pamätný deň zápasu za ľudské práva (25. marec).

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 30. výročia od najvýznamnejšej manifestácie, ktorá otvorila cestu k prevratným svetovým udalostiam v Roku revolúcií - 1989. Svetová verejnosť (naposledy terajší nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier) hovorí o Sviečkovej manifestácií z 25. marca 1988 ako o ceste k pádu Berlínskeho múru. U nás sa skromne hodnotí ako začiatok pokojných zmien v duchu Nežnej revolúcie z Novembra 1989.

Pripravované podujatie sa uskutoční po zozbieraní prihlášok, a to v Bratislave (19. január 2018) a v Košiciach (26. január 2018). Prihlášku prosíme vyplniť do 10. decembra 2017.

Vytlačiť