Logo

Prečo hrubá čiara

Program festivalu slobody ponúkol v rámci svojich početných podujatí aj diskusiou na tému: „Prečo hrubá čiara alebo čo ešte ukrývajú archívy bezpečnostných zložiek?", kde na danú tému diskutovali hostia Dr. Gergő Bendegúz Cseh z historického archívu štátnobezpečnostných zložiek z Maďarska, Mgr. Svetlana Ptáčníková z archívu bezpečnostných zložiek Českej republiky a Dr. Ondrej Krajňák, PhD., predseda SpR Ústavu pamäti národa. Moderátorom podujatia bol Patrik Dubovský, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN.

Reprezentanti pamäťových inštitúcií Českej republiky, Maďarska a Slovenska v rámci svojich vystúpení predstavili stav spracovania a prístupnosti archívov bezpečnostných zložiek v ich krajinách.

V ďalšej diskusii odznela myšlienka slovenského disidenta Jána Čarnogurského, ktorý vo filme ÚPN Sviečková manifestácia povedal, že Novembrom 1989 sme chceli urobiť hrubú čiaru za komunistickou minulosťou, čo sa však ukázalo ako ilúzia a v tejto otázke sú potrebné riešenia. Na základe týchto slov sa diskutovalo o hlavných problémoch tejto tematiky.

Význam archívov bezpečnostných zložiek, ktoré obsahujú dodnes citlivé archívne dokumenty je stále aktuálny. Snaha o bagatelizovanie, ospravedlňovanie a zahmlievanie či dokonca prekrúcanie neľudských dôsledkov totalitných režimov v týchto krajinách je bežnou praxou odporcov vyrovnania sa s týmito režimami. Spochybňovanie vierohodnosti archívnych dokumentov týchto orgánov je narastajúcou praxou najmä v súdnych sporoch s bývalými príslušníkmi štátnej bezpečnosti.

Veľkým problémom sú taktiež výsluhové dôchodky bývalých príslušníkov ŠtB, naproti tomu dôchodky politických väzňov, ktorí protiprávnym väznením stratili roky práce, sú nízke a ich zdravotný stav je perzekúciami podlomený.

Diskusia zástupcami pamäťových inštitúcií prebiehala rušnej v atmosfére porovnávania praktických dopadov a skúsenosti najmä v otázkach záujmu o trestnoprávne vyrovnávanie sa s páchateľmi zločinov v období neslobody. Veľa sa diskutovalo o zmysluplnosti hrubej čiary a o záujme jednotlivých krajín spolupracovať s pamäťovými inštitúciami pri odstraňovaní nastolených problémov.

Hlavný organizátor Festivalu slobody Ján Mitač víta účastníkov diskusie.

Hlavný organizátor Festivalu slobody Ján Mitač víta účastníkov diskusie.

Diskusia na tému „Prečo hrubá čiara“.

Diskusia na tému „Prečo hrubá čiara".

Diskusia na tému „Prečo hrubá čiara“, z ľava: Dr. Gergő Bendegúz Cseh z historického archívu štátnobezpečnostných zložiek z Maďarska, Mgr. Svetlana Ptáčníková z archívu bezpečnostných zložiek Českej republiky a Dr. Ondrej Krajňák, predseda SpR Ústavu pamäti národa, Patrik Dubovský, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN.

Diskusia na tému „Prečo hrubá čiara", z ľava: Dr. Gergő Bendegúz Cseh z historického archívu štátnobezpečnostných zložiek z Maďarska, Mgr. Svetlana Ptáčníková z archívu bezpečnostných zložiek Českej republiky a Dr. Ondrej Krajňák, predseda SpR Ústavu pamäti národa, Patrik Dubovský, riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN.

Foto: Lukáš Obšitník, ÚPN

Vytlačiť