Logo

Pracovníci ÚPN budú prednášať pre študentov histórie na Trnavskej univerzite v Trnave

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravil pre študentov histórie tematické prednášky zamerané na vybrané aspekty slovenských dejín 20. storočia.

V rámci nich budú mať študenti možnosť zoznámiť sa s problematikami, ktoré Ústav pamäti národa skúma, osobitne s témami ako charakteristika nedemokratických režimov, perzekúcie obyvateľstva v rokoch 1939 až 1989, Štátna bezpečnosť, protikomunistický odboj či násilná kolektivizácia.

Počas prvej prednášky z plánovaného cyklu predstavili riaditeľ Archívu Ústavu pamäti národa Ľubomír Ďurina a riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Peter Jašek ÚPN ako pamäťovú inštitúciu, jej zákonné poslanie a materiály, ktoré sa v jej archívnych fondoch a zbierkach nachádzajú.

Cyklus bude pokračovať ďalšími prednáškami o vybraných historických témach a metodologických aspektoch skúmania nedemokratických režimov.

Zľava Peter Jašek (riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN), Ľubomír Ďurina (riaditeľ Archívu ÚPN), Blanka Kudláčová (Pedagogická fakulta TU), Zuzana Lopatková (vedúca Katedry histórie FF TU), Pavol Jakubčin (Katedra histórie FF TU)

Zľava Peter Jašek (riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN), Ľubomír Ďurina (riaditeľ Archívu ÚPN), Blanka Kudláčová (Pedagogická fakulta TU), Zuzana Lopatková (vedúca Katedry histórie FF TU), Pavol Jakubčin (Katedra histórie FF TU) (Foto: Trnavská univerzita)


Vytlačiť