Logo

Pracovná ponuka na pozíciu vedúci/vedúca Oddelenia ekonomiky a správy

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci/vedúca Oddelenia ekonomiky a správy.

Náplň práce:

riadi a koordinuje prácu zamestnancov ekonomického oddelenia; spracováva smernice, zásady a interné pokyny z oblasti ekonomiky a účtovníctva ÚPN, zásady pre inventarizáciu majetku a záväzkov, kontroluje náležitosti účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve; spracováva a pripravuje na rokovanie príslušných orgánov rozpočet ústavu, dbá o hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov ústavu; zabezpečuje realizáciu rozpočtu a kontroluje jeho plnenie; zabezpečuje platobný styk s bankami; zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva ústavu podľa platných noriem, za zabezpečenie štvrťročných a ročných účtovných závierok pre potreby príslušných orgánov ústavu, vedenie účtov mimorozpočtových prostriedkov a za zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých na projekty; spolupracuje pri zabezpečovaní tovarov a služieb v zmysle platných zákonných noriem o verejnom obstarávaní; koordinuje priebeh verejného obstarávania na ústave; spolupracuje pri riešení ďalších úloh na základe rozhodnutí orgánov ústavu; koordinuje a zabezpečuje súčinnosť v riešení personálnej a mzdovej agendy.

Požadujeme:

Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania

Pracovné predpoklady:
- práca v programe Softip Profit plus
- odborné znalosti
- organizačné schopnosti
- ovládanie PC na používateľskej úrovni

Osobné predpoklady:
- bezúhonnosť
- schopnosť pracovať v kolektíve
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, presnosť, schopnosť samostatnej a systematickej vedeckej práce

Informácia o výberovom konaní:

V prípade záujmu nám do 13. júla 2018 zašlite profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Do predmetu správy uveďte: EKONOMIKA

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

Plat: 1300 EUR

Termín nástupu: dohodou

Kontakt: jergus.sivos@upn.gov.sk

Vytlačiť