Logo

Pracovná ponuka na pozíciu vedúci/vedúca Oddelenia ekonomiky a správy Kancelárie Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci/vedúca Oddelenia ekonomiky a správy Kancelárie ÚPN.

Náplň práce:
Riadi a koordinuje prácu zamestnancov oddelenia; dbá o hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov ústavu; zabezpečuje realizáciu rozpočtu a kontroluje jeho plnenie; zabezpečuje platobný styk s bankami; zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva ústavu podľa platných noriem, za zabezpečenie štvrťročných a ročných účtovných závierok pre potreby príslušných orgánov ústavu, vedenie účtov mimorozpočtových prostriedkov a za zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých na projekty; spracováva a na rokovanie príslušných orgánov pripravuje rozpočet ústavu, smernice, zásady a interné pokyny z oblasti ekonomiky a účtovníctva ÚPN, zásady pre inventarizáciu majetku a záväzkov; kontroluje náležitosti účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve; spolupracuje pri zabezpečovaní tovarov a služieb v zmysle platných zákonných noriem o verejnom obstarávaní; koordinuje priebeh verejného obstarávania na ústave; spolupracuje pri riešení ďalších úloh na základe rozhodnutí orgánov ústavu; spolupracuje pri zabezpečení agendy miezd.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa, ekonomického zamerania.

Pracovné predpoklady:
- prax v odbore;
- organizačné schopnosti;
- riadiace skúsenosti;
- ovládanie PC na používateľskej úrovni;
- práca s programami Softip, Profit plus (výhodou);
- znalosť cudzieho jazyka (AJ) výhodou.

Osobné predpoklady:
- bezúhonnosť;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, presnosť, schopnosť samostatnej a systematickej práce.

Ponúkame:

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia a skúšobnou dobou 3 mesiace.

Mzdové podmienky (brutto):
- od 1500 EUR (základná mzda podľa praxe a príplatok za riadenie) + osobné ohodnotenie (po skúšobnej dobe)

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu nám na nižšie uvedenú e-mailovú adresu do 1. októbra 2021 zašlite: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, fotokópiu diplomu osvedčujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do predmetu správy uveďte: EKONOMIKA.

Termín nástupu: ASAP

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť