Pracovná ponuka na pozíciu vedúci/ vedúca oddelenia výskumu a vzdelávania

Oddelenie výskumu a vzdelávania Centra výskumu obdobia neslobody
Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci/ vedúca oddelenia výskumu a vzdelávania Centra výskumu obdobia neslobody.

Náplň práce:
Vypracúvanie návrhov zámerov, okruhov a projektov výskumu; návrhov konkrétnych výstupov zo schválených výskumných projektov; stratégie a návrhov konkrétnych tém výskumných, publikačných, vzdelávacích, osvetových, výstavných, audiovizuálnych a kultúrnych aktivít Ústavu pamäti národa (ÚPN). Príprava návrhu Edičného plánu ÚPN; koordinácia prednáškovej činnosti zamestnancov; koordinácia spolupráce s externými partnermi; konzultačná činnosť pre štátne orgány, fyzické a právnické osoby. Zabezpečenie činnosti oddelenia a zodpovednosť za jeho riadny chod.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v humanitnom odbore.

Pracovné predpoklady:
- ovládanie PC na používateľskej úrovni;
- znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni;
- skúsenosti s riadením min. 1 rok;
- vodičský preukaz skupiny B.

Osobnostné predpoklady:
- organizačné a riadiace schopnosti a zručnosti;
- koncepčné a analytické myslenie;
- zodpovednosť a schopnosť prijímať rozhodnutia;
- flexibilita a odolnosť voči pracovnému zaťaženiu;
- komunikačné a prezentačné zručnosti;
- kultivovaný prejav;
- bezúhonnosť.

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu zašlite do 19. marca 2023 na nižšie uvedenú e-mailovú adresu: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do predmetu správy uveďte: V-OVV.

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia a skúšobnou dobou 3 mesiace.

Mzda brutto:
- od 1700 EUR.

Termín nástupu: ASAP

Kontakt:
lucia.skolnikova@upn.gov.sk

Vytlačiť