Pracovná ponuka na pozíciu účtovník/účtovníčka

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu účtovník/účtovníčka.

Náplň práce:
Zabezpečovanie výkonu činností účtovania a s tým súvisiacich činností v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, v súlade s opatreniami Ministerstva financií SR k postupom účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a k predkladaniu informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy ako aj v súlade so zákonom č. 553/2002 o sprístupnení dokumentov a činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- Stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou, resp. vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v ekonomickom odbore.

Predpoklady:
- pracovné skúsenosti v oblasti účtovníctva a v ekonomickom odbore;
- ovládanie práce s PC, ovládanie MS Office;
- prax v účtovaní v subjekte verejnej správy je výhodou;
- ovládanie ekonomického informačného systému Softip Profit plus je výhodou;
- bezúhonnosť;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, samostatnosť.

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu nám do 11. 2. 2022 zašlite profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.
Do predmetu správy uveďte: ÚČTOVNÍCTVO.

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer.

Základný plat brutto:
- od 1000 EUR (po skúšobnej dobe možnosť osobného ohodnotenia).

Termín nástupu: 1.4.2022

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť