Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pracovná ponuka na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN.

Náplň práce:
Spracovanie archívnych dokumentov a tvorba analytických a syntetických archívnych pomôcok, vybavovanie úradnej agendy a správa spisov, realizácia akvizičnej činnosti, vedenie evidencií k archívnym dokumentom, podieľanie sa na vedeckej, edičnej, osvetovej a vzdelávacej činnosti Archívu ÚPN.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Archívnictvo (Archívnictvo a PVH, Archívnictvo a História) alebo v odbore História s minimálne 5 ročnou praxou s inventarizáciou archívnych fondov a zbierok v archíve.

Pracovné predpoklady:
- ovládanie PC na používateľskej úrovni;
- ovládanie MS Office;
- prax v odbore.

Osobné predpoklady:
- pracovné skúsenosti v odbore;
- bezúhonnosť;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť.

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu zašlite do 10. decembra 2021 na nižšie uvedenú e-mailovú adresu: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do predmetu správy uveďte: Oddelenie fondov a zbierok A ÚPN
Na prihlášky uchádzačov, ktoré budú doručené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať a nebudú do výberového konania zaradené.
Uchádzači, ktorí budú spĺňať stanovené predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor najneskôr 3 dni pred konaním pohovoru; uchádzači zaradení do užšieho výberu budú následne pozvaní na vypočutie Správnou radou ÚPN najneskôr 3 dni pred konaním vypočutia.

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer.

Základný plat brutto:
- od 950 EUR podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a praxe + osobné ohodnotenie

Termín nástupu: ASAP

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť