Pracovná ponuka na pozíciu referent/referentka Oddelenia bádateľne a knižnice Archívu Ústavu pamäti národa

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu referent/referentka Oddelenia bádateľne a knižnice.

Náplň práce:

Zabezpečovanie chodu bádateľne (prijímanie žiadostí, príprava a predkladanie dokumentov na štúdium), správna agenda (vyhotovovanie odpisov, výpisov a potvrdení z archívnych dokumentov), výkon činností v súvislosti s ochranou archívnych dokumentov v zmysle vyhlášky č. 628/2002 Z. z., príprava a administrácia archívnych dokumentov na účely digitalizácie, vedenie pomocnej a technickej dokumentácie bádateľne a výkon čiastkových úloh podľa pokynov nadriadeného.

Požadujeme:

Vzdelanie:
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Pracovné predpoklady:
- ovládanie PC a MS Office na používateľskej úrovni
- vodičský preukaz skupiny B
- ovládanie PC na používateľskej úrovni

Osobné predpoklady:
- organizačné schopnosti
- schopnosť pracovať v kolektíve
- bezúhonnosť
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť
- záujem o dejiny 20. storočia výhodou

Informácia o výberovom konaní:

V prípade záujmu nám do 15. októbra 2018 spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania zašlite profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Do predmetu správy uveďte: ARCHÍV

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

Plat: 850 Eur

Termín nástupu: ASAP

Kontakt: jergus.sivos@upn.gov.sk

Vytlačiť