Pracovná ponuka na pozíciu pracovník/pracovníčka podateľne a registratúry

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pracovník/pracovníčka registratúry.

Náplň práce:
Zabezpečovanie chodu podateľne a činnosti s výkonom správy registratúry v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a o doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení.

Požadujeme:

Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore archívnictvo a pomocné vedy historické

Pracovné predpoklady:
- ovládanie PC na používateľskej úrovni
- ovládanie administratívneho systému úradu WinASU alebo obdobného
- ovládanie MS Office
- anglický jazyk výhodou

Osobné predpoklady:
- pracovné skúsenosti a prax v odbore
- bezúhonnosť
- schopnosť pracovať v kolektíve
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť

Informácia o výberovom konaní:

V prípade záujmu nám do 15. októbra 2019 zašlite profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Do predmetu správy uveďte: REGISTRATÚRA

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Základný plat brutto: 850 eur

Termín nástupu: ASAP

Kontakt: maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť