Pracovná ponuka na pozíciu odborný referent / referentka právnej agendy Oddelenia dokumentácie

Pracovná ponuka na pozíciu odborný referent / referentka právnej agendy Oddelenia dokumentácie Centra výskumu obdobia neslobody.

Náplň práce:
- úlohy vyplývajúce zo zákona č. 283/2021 Z. z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu: príprava potvrdení o období služby, činnosti spojené so správnym konaním a súdnym prieskumom.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa v odbore právo alebo v príbuznom študijnom odbore.

Pracovné predpoklady:
- znalosť dejín 20. storočia;
- ovládanie PC na používateľskej úrovni (MS Office);
- výhodou sú znalosť v oblasti správneho práva, vodičský preukaz skupiny B, aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Osobné predpoklady:
- bezúhonnosť;
- schopnosť systematickej odbornej práce;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, presnosť.

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu zašlite do 17. septembra 2021 na nižšie uvedenú e-mailovú adresu: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, fotokópiu diplomu osvedčujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do predmetu správy uveďte: OD – PRÁVNA AGENDA.

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia a skúšobnou dobou 3 mesiace.

Základný plat brutto:
- Od 1000 EUR podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a praxe + osobné ohodnotenie

Termín nástupu: ASAP

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť