Pracovná ponuka na pozíciu odborný referent/ odborná referentka referátu podateľne a registratúrneho strediska Kancelárie ÚPN

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborný referent/ odborná referentka referátu podateľne a registratúrneho strediska Kancelárie ÚPN.

Náplň práce:
- Realizácia činnosti súvisiacej s výkonom správy registratúry v súlade so Zákonom o archívoch a registratúrach a vyhláškou, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a o doplnení niektorých zákonov.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore archívnictvo alebo príbuzné vedné odbory.

Pracovné predpoklady:
- ovládanie PC na používateľskej úrovni;
- ovládanie MS Office;
- prax v odbore výhodou.

Osobné predpoklady:
- pracovné skúsenosti;
- bezúhonnosť;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť.

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu zašlite do 23. júla 2021 na nižšie uvedenú e-mailovú adresu: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do predmetu správy uveďte: Registratura UPN

Druh pracovného pomeru:
- Hlavný pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia a skúšobnou dobou 3 mesiace

Základný plat brutto:
- od 900 Eur (po skúšobnej dobe možnosť osobného ohodnotenia)

Termín nástupu: ASAP

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť