Pracovná ponuka na pozíciu odborný referent/ odborná referentka referátu bádateľne Oddelenia bádateľne a knižnice Archívu ÚPN

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborný referent/ odborná referentka referátu bádateľne oddelenia bádateľne a knižnice Archívu ÚPN.

Náplň práce:
Vybavovanie žiadostí právnických a fyzických osôb o sprístupnenie archívnych dokumentov A ÚPN, konzultačná činnosť v bádateľni A ÚPN, anonymizácia osobných údajov, správa archívnych pomôcok, vyhotovovanie potvrdení z archívnych dokumentov, podieľanie sa na osvetovej činnosti.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- VŠ vzdelanie minimálne I. stupňa v odbore archívnictvo, história alebo v príbuznom študijnom odbore.

Pracovné predpoklady:
- ovládanie PC na používateľskej úrovni;
- ovládanie MS Office;
- prax v odbore výhodou.

Osobné predpoklady:
- pracovné skúsenosti a prax v odbore;
- bezúhonnosť;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť.

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu zašlite do 17. septembra 2021 na nižšie uvedenú e-mailovú adresu: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, fotokópiu diplomu osvedčujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do predmetu správy uveďte: Bádateľňa A ÚPN

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer.

Základný plat brutto:
- od 900 EUR podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a praxe + osobné ohodnotenie.

Termín nástupu: ASAP

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť