Pozvánka na záverečné kolokvium súťaže "Nezávislá kultúra a život v Československu 1948-1989"

stav pamäti národa vás pozýva na vyhodnotenie bádateľskej súťaže "Nezávislá kultúra a život v Československu 1948-1989", do ktorej sa zapojili mladí výskumníci do 30 rokov. Cieľom projektu bolo osloviť a inšpirovať najmä študentov humanitných, pedagogických, sociálno-vedných a umeleckých odborov, aby sa zaujímali napríklad o rôzne nezávislé umelecké aktivity, exilovú produkciu, publikačnú činnosť disentu či mierové a ekologické hnutia a represie, ktorým museli čeliť.

Výsledky študentských výskumov budú prezentované počas kolokvia 11. decembra v Šporkovského paláci na Hybernskej 3 v Prahe.

Mladí bádatelia predstavia fenomén bytového divadla na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia, vzájomné strety opozície a Štátnej bezpečnosti v časoch normalizácie, reflexiu marxizmu, socializmu a komunizmu v exilovom časopise Studie či vývoj symboliky a významu tetovania v českých mužských väzniciach.

program kolokvia

Vytlačiť