Pozvánka na seminár RUDOLF FIBY A KOLAKOVIČOVO DIELO

Dňa 9. októbra 2015 sa v Košiciach uskutoční seminár venovaný osobnosti Sviečkovej manifestácie Rudolfovi Fibymu zo Spoločenstva Fatima.

Seminár sa uskutoční pri príležitosti prvého výročia od jeho úmrtia. Počas seminára odznejú prenášky odborníkov venujúcich sa osobnosti Rudolfa Fibyho v širšom celospoločenskom kontexte, a zároveň bude prestavená unikátna publikácia zachytávajúca poznámky z prednášok a duchovných cvičení profesora Tomislava Kolakoviča počas jeho krátkeho pôsobenia na Slovensku pod názvom Dnešný človek a Kristovo kráľovstvo z produkcie vydavateľstva Michala Vaška.

Vytlačiť