Pozvánka na seminár Prenasledovanie cirkvi v 80-tych rokoch 20. storočia

Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Hanns Seidel Stiftung eV. Vás pozývajú na seminár
PRENASLEDOVANIE CIRKVI V 80-TYCH ROKOCH 20. STOROČIA,
ktorý sa uskutoční v dňoch 26. a 27. júna 2009 v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Vytlačiť