Pozvánka na seminár pre učiteľov Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu

Ústav pamäti národa, Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Európska sieť Pamäť a solidarita pozývajú učiteľov dejepisu na 2. ročník seminára pre učiteľov s názvom Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu.

Dvojdňové podujatie sa bude konať v dňoch 4. a 5 . 12. 2018 na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Prvá časť seminára (4. 12. 2018 od 13:15 do 18:15) bude vyhradená pre metodický workshop podľa súčasných didaktických trendov, ktorý bude viesť doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave spolu s PaedDr. Alžbetou Bojkovou, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V stredu doobeda (5. 12. 2018 od 9:00 do 13:00) bude program pozostávať z výstupov jednotlivých inštitúcií, ktorých prezentácie budú zamerané na priblíženie podporných aktivít pri výučbe dejepisu. Druhý deň programu bude teda viac motivačný a inšpiratívny a jeho účelom bude ponúknuť učiteľom možnosti, kde nájdu podporu pre konkretizáciu metodických modelov, s ktorými sa oboznámia v utorok. V druhej časti odprezentujú svoje aktivity a projekty Ústav pamäti národa, Innovative Teaching Group, European Network Remembrance and Solidarity (Hi-story lessons), Post Bellum SK a o. z. Nenápadní hrdinovia.

Stravu, ubytovanie a cestovné náklady účastníkov preplatia organizátori. Počet miest je obmedzený, prihlásiť sa môžete na maria.hansutova@upn.gov.sk.


Vytlačiť