Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pozvánka na pietnu spomienku pri príležitosti 66. rokov od popravy absolventov Štátneho reálneho gymnázia v Trenčíne

Ústav pamäti národa spolu s Nadáciou Antona Tunegu organizujú pietnu spomienku pri príležitosti 66. rokov od popravy Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára. Traja mladí študenti boli vo vykonštruovanom súdnom procese odsúdení na trest smrti komunistickým tribunálom. ÚPN pozýva uctiť si pamiatku mladých Slovákov, ktorí obetovali svoj život za kresťanskú vieru a demokraciu.

Podujatie sa uskutoční v pondelok, 20.februára 2017 na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Vytlačiť