Pozvánka na medzinárodný workshop Francúzsko a Stredná Európa 1918 - 1941

Ústav pamäti národa Vás pozýva na medzinárodný workshop Francúzsko a Stredná Európa 1918 – 1941: Veľmocenské determinácie a národnoštátne alternatívy.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 26. – 27. septembra 2012 v Budapešti.

Vytlačiť