Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pozvánka na konferenciu Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva. Memento éry komunizmu

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika) a Výborom národnej pamäte (Maďarsko) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva. Memento éry komunizmu.

Cieľom konferencie je analyzovať doterajší stav historického bádania, predstaviť aktuálne východiská danej tematiky a ponúknuť odbornej i laickej verejnosti širšie spektrum náhľadov na problematiku kolektivizácie v krajinách bývalého sovietskeho bloku.

Konferencia sa bude konať v dňoch 5. a 6. júna 2024 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Ventúrskej 11 v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva

Vytlačiť