Logo

Pozvánka na konferenciu "Bratislava, hlavné mesto S(S)R"

Múzeum mesta Bratislavy a Ústav pamäti národa organizujú vedeckú konferenciu "Bratislava, hlavné mesto S(S)R", ktorá sa uskutoční v stredu 13. septembra 2023 vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy na Radničnej ulici č. 1 v čase od 9.30 do 16.00 hod.

Konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti 30. výročia mesta Bratislava ako hlavného mesta samostatnej Slovenskej republiky a 55. výročia schválenia zákona Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky. Cieľom konferencie je interdisciplinárna reflexia premeny mesta od roku 1969 do súčasnosti.

Program vedeckej konferencie Bratislava hlavné mesto S(S)R

Obrázok: Program vedeckej konferencie Bratislava hlavné mesto S(S)R

Vytlačiť