Pozvánka do Košíc na seminár Po stopách slobody

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Ústav pamäti národa a Spoločenskovedný ústav SAV Vás pozývajú na odborný seminár spojený s premietaním dokumentárnych filmov Po stopách slobody – komunizmus a päťdesiate roky 20. storočia na Slovensku.

Seminár sa uskutoční 30. novembra 2010 v Historickej aule Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, v Košiciach.

Vytlačiť