Logo

Poslanci NRSR zobrali na vedomie Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2019

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes počtom hlasov 109 zobrali na vedomie Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2019. Ocenili tak prácu Ústavu pamäti národa pri plnení zákonom stanovených úloh formou organizovania osvetových, vzdelávacích a vedeckých podujatí, pripomínania obetí totalitných režimov, zachytávania výpovedí svedkov obdobia neslobody, dokumentácie personálnej a organizačnej štruktúry represívnych zložiek, interaktívnej mapy pamätníkov a pamätných miest, publikačnej činnosti, ale aj realizáciou zákona o protikomunistickom odboji.

Poslanci tiež vyjadrili vôľu pomôcť pri zabezpečení dôstojného sídla ÚPN, čím by došlo k naplneniu ustanovenia zákona, podľa ktorého má Ústav dostať od štátu do správy nehnuteľnosti umožňujúce plniť mu zákonné úlohy, ďalej zlepšiť jeho financovanie a podporiť vznik Múzea totalitných režimov. Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2019 je pre záujemcov prístupná po kliknutí na zvýraznený odkaz.

Vytlačiť