Politický väzeň a dominikán Akvinas Juraj Gabura oslavuje 103. narodeniny

áter Akvinas Juraj Gabura, najstarší politický väzeň na Slovensku, oslavuje 17. januára 2018 svoje 103. narodeniny. Ústav pamäti národa si veľmi váži odvahu a statočnosť pátra Akvinasa, ktorého svedectvo o prenasledovaní komunistickým režimom je zaznamenané aj v archívoch ÚPN, a praje mu všetko najlepšie.

Juraj Gabura sa narodil 17. januára 1915 v Dolnom Kubíne. Po maturite v roku 1933 odišiel do Olomouca, stal sa dominikánom a dostal rehoľné meno Akvinas Mária.Za kňaza bol vysvätený v roku 1939 a v nasledujúcom roku začal pôsobiť v Trenčíne. So spolubratmi pracoval na misiách a duchovných cvičeniach a vydávali literatúru, páter Akvinas sa tiež venoval mládeži a pod vplyvom hnutia profesora Kolakoviča založil študentskú aj robotnícku skupinu.

Barbarskú noc z 13. na 14. apríla 1950, keď komunistické zložky násilne obsadili kláštory a rehoľníkov internovali, prežil páter Akvinas vo vlaku z Košíc do Trenčína. Začal sa ukrývať na rôznych miestach na Orave. Koncom leta 1952 tajne vyspovedal troch členov Bielej légie, no dozvedela sa to Štátna bezpečnosť. Pátra Akvinasa chytili, bol kruto vypočúvaný a napokon odsúdený v monsterprocese, ktorý sa konal 22. novembra 1952 v Dolnom Kubíne. Za to, že vyspovedal členov Bielej légie, dostal doživotný trest ako vlastizradca. Väznený bol v Žiline, Ilave, Leopoldove a Valdiciach.

Po amnestii v roku 1960 odišiel do Bratislavy, kde začal pracovať ako robotník. Vo voľnom čase navštevoval rodiny, organizoval krúžky a založil skupinku terciárov. Tajne učil katechizmus a je považovaný za "apoštola Bratislavy". Začal sa venovať aj výchove nových členov rehole a aby mali z čoho študovať, robil preklady z filozofie, teológie či z latinčiny. Nadviazal aj kontakty s českými dominikánmi.

Páter Akvinas v súčasnosti žije v Dunajskej Lužnej.

Svedectvo pátra Akvinasa Juraja Gaburu si môžete pozrieť na tomto odkaze: http://www.upn.gov.sk/sk/akvinas-juraj-gabura-1915/.

Jedna zo strán spisu Štátnej bezpečnosti s informáciami o vyšetrovaní pátra Akvinasa.

Jedna zo strán spisu Štátnej bezpečnosti s informáciami o vyšetrovaní pátra Akvinasa.

Páter Akvinas na fotografii Štátnej bezpečnosti.

Páter Akvinas na fotografii Štátnej bezpečnosti.

Foto: Archív ÚPN

Páter Akvinás pri nahrávaní svedectva pre Referát Oral History ÚPN.

Páter Akvinás pri nahrávaní svedectva pre Referát Oral History ÚPN.

Vytlačiť