Politickí väzni Československa - obete stalinizmu

Ústav pamäti národa sa ako partnerská inštitúcia podieľa na projekte „Politickí väzni Československa – obete stalinizmu“, ktorého cieľom je informovať spoločnosť o problematike politických väzňov v období komunizmu a podporovať vzájomné kontakty medzi vedcami a bádateľmi, ktorí sa danou témou zaoberajú. Audio a videonahrávky rozhovorov s obeťami režimu, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o komunistických pracovných táboroch nájdete na stránke www.politicalprisoners.eu / www.politictivezni.cz.

Vytlačiť