Logo

Polícia odmietla trestné oznámenia voči Ústavu pamäti národa

Poverený príslušník Policajného zboru SR 9. júna 2023 odmietol písomné trestné oznámenie Svetového združenia bývalých politických väzňov v zastúpení jeho predsedom Františkom Bednárom, keďže nebol dôvod na začatie trestného stíhania. Trestné oznámenie sa týkalo podozrenia zo spáchania úmyselného prečinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a nedbanlivostného prečinu marenia úlohy verejným činiteľom. Uvedených podozrení sa mal podľa Svetového združenia bývalých politických väzňov dopustiť Ústav pamäti národa tým, že uzavrel mimosúdnu dohodu o vyplatení odstupného s bývalým zamestnancom, ktorého v roku 2016 nezákonne prepustil bývalý predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. O nezákonnosti prepustenia rozhodol okresný a po odvolaní aj krajský súd.

Poverený príslušník Policajného zboru SR 30. augusta 2022 odmietol písomné trestné oznámenie Karola Rosenberga, keďže nebol dôvod na začatie trestného stíhania. Trestné oznámenie sa týkalo podozrenia zo spáchania nedbanlivostného prečinu marenia úlohy verejným činiteľom. Uvedeného podozrenia sa mal podľa Karola Rosenberga dopustiť Ústav pamäti národa tým, že nezvládal proces realizácie novely zákona o protikomunistickom odboji a zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, čím podľa Karola Rosenberga malo prichádzať k diskriminácii, prieťahom a priamemu finančnému poškodeniu jednej skupiny žiadateľov a k neinformovaniu žiadateľov o vybavovaní ich žiadostí.

Svetové združenie bývalých politických väzňov, František Bednár a Karol Rosenberg dlhodobo útočia na Ústav pamäti národa lživými tvrdeniami o jeho činnosti v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Ústav pamäti národa víta odmietnutie trestných oznámení a považuje to za uznanie zákonnosti svojho postupu v daných prípadoch.

Vytlačiť