Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pohraničná stráž a ochrana štátnych hraníc

"Na zabezpečenie pokojnej výstavby socializmu v našej vlasti treba účinne chrániť štátne hranice pred prenikaním všetkých nepriateľov tábora pokroku a mieru. Ochrana štátnych hraníc je preto povinnosťou každého občana." (§ 1. Zákon č. 69/1951 o ochrane štátnych hraníc.)

Foto: Hliadka PS
Hliadka PS, december 1967. Foto: TASR

Foto: Príslušníci Dunajskej pohraničnej stráže s členmi oddielu mladých strážcov hraníc
Príslušníci Dunajskej pohraničnej stráže s členmi oddielu mladých strážcov hraníc, október 1978.
Foto: TASR

V celom Československu sa rozdelila štátna hranica podľa stupňa dôležitosti ochrany: I. pásmo: úseky hranice so štátmi, ktoré nemali charakter "ľudovodemokratického zriadenia"; išlo o Nemecko a Rakúsko.

V roku 1950 sa urobilo dôležité rozhodnutie, ktoré znamenalo, že systém ochrany štátnej hranice bude kopírovať sovietsky model dôsledného vojenského stráženia štátnej hranice.

Foto: Kontrolný pás pred drôtenou zátarasou na zachytenie stôp “narušiteľov“.

Kontrolný pás pred drôtenou zátarasou na zachytenie stôp “narušiteľov“. Foto: Peter KRUG

Foto: Pozorovateľňa a kovové zábrany proti prenikaniu ťažkých vozidiel.
V pozadí vysoká pozorovateľňa a kovové zábrany proti prenikaniu ťažkých vozidiel. Foto: Peter Krug

Foto: Vysoká pri Morave, pozorovateľňa.
Vysoká pri Morave, pozorovateľňa.
Foto: Vendelín Nerád

Vysoká pri Morave, drôtená zátarasa.
Vysoká pri Morave, drôtená zátarasa.
Foto: Vendelín Nerád

Slovensko-rakúsky úsek hranice strážil 11. bratislavský pohraničný oddiel MNB, od roku 1952 premenovaný na 11. bratislavskú pohraničnú brigádu MNB.

Foto: Cesta na Devín
Cesta na Devín, december 1989. Foto: Peter Krug

Medzi najnehumánnejšie spôsoby zastavovania utečencov patrili mínové polia v teréne na hranici, nástražné výbušné systémy vyrábané pohraničníkmi podľa podaných zlepšovacích návrhov a používanie elektro-drôtenej zátarasy, ktorá bola podľa niektorých zdrojov pod napätím 5000 až 6000 voltov, čo v mnohých prípadoch stačilo na usmrtenie utečenca.

Foto-1: “Narušiteľ“ po zásahu elektrickým prúdom na elektrodrôtenom zátarase.
“Narušiteľ“ po zásahu elektrickým prúdom na elektrodrôtenom zátarase. Zdroj: ÚPN

Foto-2: “Narušiteľ“ po zásahu elektrickým prúdom na elektrodrôtenom zátarase.

“Narušiteľ“ po zásahu elektrickým prúdom na elektrodrôtenom zátarase. Zdroj: ÚPN

V súlade so zmenou článku 4. Ústavy ČSSR bol Rozkazom ministra vnútra ČSSR č.24 zo dňa 12. 2. 1990 zrušený politický aparát na Hlavnej správe Pohraničnej stráže a Ochrany štátnych hraníc na na všetkých stupňoch. V súvislosti so zmenou v koncepcii zabezpečovania ochrany štátnych hraníc bola Rozkazom ministra vnútra ČSFR dňom 31. 12. 1990 zrušená 11. brigáda Pohraničnej stráže. K tomuto dňu sa uzavrela kapitola dejín 11. pohraničnej brigády Bratislava, ktorá strážila slovensko-rakúsky úsek hranice od roku 1951 do roku 1990. Tým istým rozkazom bola od 1. 1. 1991 zriadená na ochranu hranice s Rakúskom Správa ochrany štátnych hraníc Bratislava.

Autor textu: Lubomir Morbacher

Foto: Koniec Železnej opony. Na snímke vľavo je sídlisko Petržalka
Koniec Železnej opony. Na snímke vľavo je sídlisko Petržalka, uprostred narušená ženijná stena, 8. december 1989. Foto: TASR

Foto: “Konečne za drôtmi“, december 1989.
“Konečne za drôtmi“, december 1989. Foto: Peter Krug

“Dovolený výhľad“, december 1989.
“Dovolený výhľad“, december 1989. Foto: Peter Krug

Vytlačiť