Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Podujatia Ústavu pamäti národa k 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa

Pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa pripravil Ústav pamäti národa sériu podujatí, ktoré pamätníkom, ale najmä mladšej generácii priblížia toto zlomové obdobie našich dejín.

Výstava August 1968: Nádeje a vytriezvenia

Ústav pamäti národa a Rozhlas a televízia Slovenska spoločne pripravujú výstavu August 1968: Nádeje a vytriezvenia. Súčasťou výstavy je šestnásť ilustrovaných panelov s odbornými textami, dobové audiovizuálne nahrávky, faksimile dokumentov a 3D predmety.

Výstava, ktorá pripomenie 50. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, bude pre verejnosť prístupná v priestoroch budovy Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave. Vernisáž výstavy sa uskutoční v pondelok 20. augusta 2018 o 19:00, vstup je voľný.

Dni otvorených dverí v Archíve Ústavu pamäti národa

Výstavu v budove rozhlasu doplní prezentácia dobových dokumentov, mimoriadnych vydaní periodík, letákov a karikatúr, premietanie pôvodných filmových záberov zo vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do slovenských miest a vysielanie nahrávok slobodných vysielačov počas Dní otvorených dverí v Archíve Ústavu pamäti národa, ktoré sa uskutočnia 21. a 22. augusta 2018 od 9:00 do 16:00 hod. na Miletičovej ulici 7 v Bratislave. Podujatie je spojené s komentovanou prehliadkou priestorov Archívu Ústavu pamäti národa.

Webová stránka www.21august1968.sk

Ústav pamäti národa pripomenie 50. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 aj prostredníctvom tematickej webovej stránky www.21august1968.sk.

Popri rozsiahlej textovej časti, v rámci ktorej odborní pracovníci Ústavu pamäti národa pripravili prehľad najdôležitejších udalostí a osobností spojených s rokom 1968 na Slovensku, nájdu záujemcovia na stránke aj audiovizuálne materiály. Medzi najzaujímavejšie nepochybne patria svedectvá a spomienky pamätníkov na 21. august 1968, ako aj autentické záznamy rozhlasového vysielania zo slobodných vysielačov, ktoré pôsobili na celom Slovensku a v historických dňoch po invázii vojsk Varšavskej zmluvy prinášali poslucháčom necenzurované informácie o vývoji situácie v okupovanom štáte.

Osobitnú časť webovej stránky tvoria dobové fotografie. Nachádzajú sa medzi nimi aj verejnosti doteraz neznáme zábery zo súkromných zbierok ľudí, ktorí v auguste 1968 vyšli do ulíc s fotoaparátom v ruke.

Cieľom tematickej stránky www.21august1968.sk je tiež priblížiť širokej verejnosti dokumenty, ktoré našli pracovníci Archívu ÚPN pri skúmaní archívnych materiálov. Osobitne ide o protiokupačné letáky, mimoriadne vydania novín z celého Slovenska a najmä dokumenty z proveniencie Štátnej bezpečnosti, zachytávajúce prejavy občianskeho odporu voči invázii vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Ďalšie aktivity

Ústav pamäti národa na svojej facebookovej stránke priebežne zverejňuje krátke videá, prostredníctvom ktorých pripomína kľúčové udalosti roku 1968, a tiež autentické fotografie a dobové dokumenty z tohto zlomového obdobia.

Položením vencov si Ústav pamäti národa pripomenie obete invázie vojsk Varšavskej zmluvy v Bratislave, Poprade, Detve, Zvolene, Rožňave a v Košiciach.

Udalostiam augusta 1968 bude venované aj monotematické číslo časopisu Pamäť národa.

Obdobie roku 1968 na Slovensku priblíži ilustrovaná popularizačná publikácia, ktorú Ústav pamäti národa plánuje vydať na jeseň tohto roku. Prezentácia novej publikácie bude spojená s odborným seminárom.

Vytlačiť