Podpis memoranda o spolupráci ÚPN a MZV a EZ SR

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák spolu s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrejom Krajňákom podpísali 14. októbra 2014 memorandum o vzájomnej spolupráci. Obsahom memoranda sú ustanovenia, na základe ktorých obe inštitúcie vyslovili obojstranný záujem na spolupráci v oblasti plnenia cieľov zahraničnej politiky SR a zahraničných aktivít ÚPN zameraných na starostlivosť o zahraničných Slovákov a komunikáciu s nimi. ÚPN sa tiež zaviazalo v rámci svojich zahraničných aktivít šíriť dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí a podporovať prehlbovanie vzťahov s inými štátmi sveta.

MZV a EZ SR ako depozitár a garant plnenia medzinárodných zmlúv, ktoré Slovenská republika uzatvorila s Českou republikou ohľadom delimitácie archívnych dokumentov, poskytne potrebnú súčinnosť k tomu, aby zostávajúce dokumenty slovenskej proveniencie, ktorých pôvodcom bola ŠtB v bývalej SSR boli delimitované na Slovensko. Obe inštitúcie sa zhodli aj na spolupráci a pomoci pri zahraničných aktivitách súvisiacich s poslaním ÚPN doma, či v zahraničí.

Vytlačiť