Podpis Dohody o spolupráci

6.11.2008

V Bratislave bola 6.11.2008 podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti vedeckého výskumu, vzdelávacích projektov a dokumentácie medzi Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Českej republike, Archívom bezpečnostných zložiek Českej republiky a Ústavom pamäti národa. Dohodu podpísali riaditeľ ÚSTR PhDr. Pavel Žáček, PhD., riaditeľ ABS PhDr. Ladislav Bukovszky a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský PhD.

Foto: Zástupcovia inštitúcií pri podpise dohody.

Zástupcovia inštitúcií pri podpise dohody.

Foto: Zľava: P. Žáček, I. Petranský, L. Bukovszky.

Zľava: Pavel Žáček, Ivan Petranský, Ladislav Bukovszky.

Foto: : Peter Šimko, ÚPN

Vytlačiť