Platforma vyzýva na širokú debatu a zmenu trvalej výstavy v Dome európskej histórie

Platforma európskej pamäti a svedomia predstavuje kritickú správu o Dome európskej histórie, projekte Európskeho parlamentu v Bruseli. Správa je výsledkom študijnej návštevy devätnástich expertov z deviatich krajín, ktorá sa konala v auguste tohto roku.

Záver správy hovorí, že Dom európskej histórie zlyháva v prezentovaní dejín Európy v troch rozmeroch: v štruktúre, koncepte a faktoch. Vo výsledku návštevníci dostávajú ideologicky predpojatú, chaotickú naratívnu líniu s mnohými skratkami alebo dokonca falzifikovanými informáciami. Chýba hlavná idea a zdá sa byť zatienená úzkoprsým konceptom s marxistickými koreňmi.

"Dúfame, že táto správa bude začiatkom paneurópskej, otvorenej a širokej debaty, ktorá bude viesť k rekonštrukcii výstavy Domu európskej histórie. Európska únia si zaslúži vyváženú, ideologicky nezaťaženú a atraktívnu výstavu, ktorá bude predstavovať spoločné korene a hodnoty vytvárajúce identitu a vedomie dnešnej Európy," povedal prezident Platformy Göran Lindblad.

Tlačovú správu vydala Platforma európskej pamäti a svedomia 20. novembra. Ústav pamäti národa je jej členom.

Vytlačiť