Platforma víta prácu ôsmich členských krajín EÚ na Rade pre vyšetrenie zločinov komunistických režimov (CICROC)

Tallinn/Praha. Pri príležitosti Európskeho dňa spomienky na obete totalitných režimov, ktorý bol pripomínaný na úrovni Európskej únie v estónskom Tallinne, potvrdili ministri spravodlivosti ôsmich členských krajín EÚ spoluprácu smerujúcu k ustanoveniu Rady pre vyšetrenie zločinov komunistických režimov (CICROC). Platforma európskej pamäti a svedomia víta prístup týchto vlád. Iniciatíva je odpoveďou na volanie Platformy po medzinárodnej spravodlivosti za nepremlčateľné zločiny komunizmu.

Na stretnutí, ktoré organizovalo estónske predsedníctvo v Rade Európskej únie v Tallinne 23. augusta 2017, prezentoval prezident Platformy európskej pamäti a svedomia Göran Lindblad výsledky prebiehajúceho projektu JUSTICE 2.0. Od roku 2017 výskumníci a právnici Platformy identifikovali niekoľko typov zločinov proti ľudskosti spáchaných počas komunizmu v Európe, ako aj viac než dvesto potenciálne žijúcich zodpovedných osôb, vrátane niekdajších členov politbyra komunistických strán, z najmenej štyroch štátov, ktoré sú dnes členmi EÚ. V máji 2015 Platforma vyzvala na vytvorenie novej nadnárodnej inštitúcie pre spravodlivosť, ktorá by súdila tieto zločiny a ich páchateľov.

Od Tallinnskej deklarácie z 23. augusta 2015 prevzalo Estónsko iniciatívu. Zástupcovia Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Slovenska teraz potvrdili spoluprácu s Estónskom smerujúcu k ustanoveniu Rady pre vyšetrenie zločinov komunistických režimov.

"Systematická práca Platformy, ktorá vynáša na svetlo nepotrestané medzinárodné zločiny spáchané počas komunizmu, ich žijúcich páchateľov a obete a žiada medzinárodnú komunitu o obžalobu, je naším najlepším argumentom voči tým, čo sa dnes snažia popierať, že komunizmus bol zločinecká totalitná diktatúra," povedala výkonná riaditeľka Platformy Neela Winkelmannová.

Tlačovú správu vydala Platforma európskej pamäti a svedomia. Ústav pamäti národa je jej členom.

Vytlačiť