Platforma už našla hroby šiestich z trinástich poľských obetí, ktoré zomreli po zásahu elektrickým prúdom na Železnej opone

Na základe podnetu Platformy európskej pamäti a svedomia zahájili tento rok vo februári štátni zástupcovia z Hlavnej komisie pre stíhanie zločinov proti poľskému národu, ktorá spadá pod Inštitút národnej pamäti, trestné konanie vo veci zabíjania poľských občanov na československej Železnej opone v rokoch 1961 až 1965, kedy bol ministrom vnútra Lubomír Štrougal (*1924).

Bádateľský tím Platformy európskej pamäti a svedomia identifikoval celkom trinásť poľských obetí, ktoré zahynuli zásahom elektriny pod vysokým napätím v drôtených zátarasách na hranici Československa s Rakúskom v dobe, kedy bol Lubomír Štrougal ministrom. Ďalšie práce s cieľom dohľadať osud tiel zabitých viedli k nájdeniu zatiaľ šiestich neoznačených hrobov, v ktorých pozostatky dodnes s najväčšou pravdepodobnosťou spočívajú.

Podľa vtedajších komunistických predpisov mali byť telá tých, ktorí boli zabití na Železnej opone, pochované v neoznačených hroboch a tie mali byť zarovnané s terénom. Nikto z rodiny či blízkych nemal byť o pochovaní informovaný.

Platforma odovzdáva zistené informácie poľským štátnym zástupcom, ktorí majú záujem pozostatky exhumovať.

Poznámka: Platforma európskej pamäti a svedomia sa rozhodla zverejniť fotografie obetí z niekoľkých dôvodov: 1. Podľa vedomostí Platformy neboli príbehy týchto obetí Železnej opony doteraz zverejnené a títo muži boli pravdepodobne úplne zabudnutí. 2. Bohužiaľ, až na pána Holotu, nemá Platforma k dispozícii portréty týchto mužov z doby, keď boli nažive. 3. V minulosti sa už Platforma raz rozhodla použiť obdobné posmrtné zobrazenie inej obete Železnej opony, 18-ročného východonemeckého utečenca Hartmuta Tautza, ktorého zabila československá pohraničná stráž v roku 1986. Výsledkom medzinárodného zverejnenia jeho príbehu bolo, že mu bol do dvoch rokov odhalený pomník a súd rozhodol o jeho úplnej rehabilitácii a odškodnení rodiny. Veríme, že zverejnenie podôb týchto obetí bude príspevkom na ceste k nájdeniu pozemskej spravodlivosti za ich smrť.

Tlačovú správu vydala Platforma európskej pamäti a svedomia. Ústav pamäti národa je jej členom.

Vytlačiť