Logo

Pietny akt pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu položili 27. januára 2023 veniec k pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a podpredsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa Marína Zavacká.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu bol vyhlásený na výročie oslobodenia nacistického vyhladzovacieho tábora Osvienčim (Auschwitz-Birkenau) v roku 1945 príslušníkmi Červenej armády.
V osvienčimskom vyhladzovacom tábore končili aj transporty Židov zo Slovenska, vrátane prvého transportu tisícky židovských dievčat a mladých žien, ktorý bol vypravený z Popradu 25. marca 1942.

Viac informácií nájdete v kalendáriu na webovej stránke Ústavu pamäti národa:

27. január 1945 – oslobodenie vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau

25. marec 1942 – 1. transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora


Pietny akt pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu

Pietny akt pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu

Pamätník holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave

Foto: Ján Endrődi, ÚPN

Vytlačiť