Pietne spomienky na obete komunizmu

Tajnou akciou Štátnej bezpečnosti s názvom "Akcia K (kláštory)", ktorá sa odohrala v noci z 13. na 14. apríla 1950, začal československý komunistický režim pred 71 rokmi násilne likvidovať mužské rehole.

Príslušníci Národnej bezpečnosti, ľudových milícii a ŠtB vnikli - niekde aj za asistencie armády - do mužských kláštorov v celom Československu.

Po týchto udalostiach, ktoré sa do dejín zapísali aj ako "Barbarská noc", čakalo mnohých rehoľníkov utrpenie v táboroch nútenej práce a pomocných technických práporoch či väzenie po zinscenovaných politických procesoch.

Likvidácia reholí predstavovala významný míľnik v proticirkevnej politike komunistického režimu a stala sa jedným z jej symbolov. Aj preto bol 13. apríl v roku 1993 vyhlásený za pamätný deň – Deň nespravodlivo stíhaných.

Pre súčasné obmedzené možnosti a protipandemické opatrenia si Ústav pamäti národa uctil obete prenasledovania aspoň tichou spomienkou.

Položením vencov si zástupcovia Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov Slovenska uctili obete bezprávia a násilia páchaného na takmer sedemsto rehoľníkoch, ktorí boli počas Akcie K sústredení v kláštore redemptoristov v Podolínci. Tento kláštor sa stal jedným z najväčších internačných kláštorov, v ktorom boli rehoľníci väznení až do decembra 1951. Menej známou je skutočnosť, že kláštor poslúžil komunistickej moci ešte raz, keď tu bolo počas Akcií R 5 a 6 bolo od augusta 1956 internovaných približne 330 rehoľných sestier. Posledné z nich odišli z Podolínca v decembri 1961.

Pri príležitosti výročia Barbarskej noci a Dňa nespravodlivo stíhaných sa každoročne konajú pietne spomienky aj pri Pamätníku mučených a umučených v rokoch totality, ktorý stojí na hlavnom popradskom cintoríne v Poprade – Veľkej. Bez pietnych prejavov a bez účasti verejnosti si položením kvetín a tichou spomienkou uctili obete totality zástupcovia Ústavu pamäti národa a Svetového združenia bývalých politických väzňov aj na tomto mieste.

Foto: Pamätník internovaným rehoľníkom na nádvorí kláštora redemptoristov v Podolínci

Pamätník internovaným rehoľníkom na nádvorí kláštora redemptoristov v Podolínci

Foto: Pamätná tabuľa pripomínajúca internáciu rehoľníkov a vzburu veriacich

Pamätná tabuľa pripomínajúca internáciu rehoľníkov a vzburu veriacich

Foto: Kláštor Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, známej aj ako redemptoristi, v Podolínci

Kláštor Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, známej aj ako redemptoristi, v Podolínci

Foto: Pamätník pripomínajúci mučených a umučených na cintoríne v Poprade

Pamätník pripomínajúci mučených a umučených na cintoríne v Poprade

Foto: Detail pamätníka obetiam komunizmu v Poprade

Detail pamätníka obetiam komunizmu v Poprade

Foto: Ján Endrődi, Ústav pamäti národa
Vytlačiť