Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pietna spomienka v Poprade pri príležitosti 48. výročia okupácie 21. augusta 1968

V Poprade sa 19. augusta konala už tradičná spomienka na tragické udalosti invázie 21. augusta 1968 a následnej okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Pri Pamätníku obetiam okupácie a obete okupácie Jozefa Bonka na Námestí sv. Egídia si 48. výročie udalosti položením vencov pripomenuli prvý zástupca primátora Mesta Poprad Mgr. Igor Wzoš, za Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva Kazimír Krivoš, za Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV) Ing. Imrich Body a František Bednár, za Ústav pamäti národa riaditeľ Sekcie dokumentácie Mgr. et Mgr. Ján Endrödi, starosta obce Hôrka Ing. Vladimír Boška, zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, organizácie Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja a Slovenského zväzu Vojenských táborov nútených prác – VTNP PTP.

Na pietnej spomienke s príhovormi vystúpili viceprimátor Mesta Poprad Mgr. Igor Wzoš, za ÚPN Ján Endrődi a napokon predseda SZBPV Ing. Imrich Body. Dôstojné moderovanie a sprievodné slovo s dôkladným pripomenutím priebehu Pražskej jari a Augusta 1968 predniesla p. Elena Bačkorová. Pietna spomienka bola ukončená štátnymi hymnami Slovenskej a Českej republiky.

Pamätník obetiam okupácie a obete okupácie Jozefa Bonka na Námestí sv. Egídia v Poprade.

Pamätník obetiam okupácie a obete okupácie Jozefa Bonka na Námestí sv. Egídia v Poprade.

Účastníci pietnej spomienky.

Účastníci pietnej spomienky.

Na fotografii zľava J. Endrődi (ÚPN), F. Bednár (SZBPV), viceprimátor Mesta Poprad Mgr. Mgr. I. Wzoš, predseda SZBPV Ing. Imrich Body.

Na fotografii zľava J. Endrődi (ÚPN), F. Bednár (SZBPV), viceprimátor Mesta Poprad Mgr. Mgr. I. Wzoš, predseda SZBPV Ing. Imrich Body

Predseda SZBPV Ing. Imrich Body.

Predseda SZBPV Ing. Imrich Body.

S príhovorom vystúpil za ÚPN aj Ján Endrődi.

S príhovorom vystúpil za ÚPN aj Ján Endrődi.

Rodinní príslušníci Jozefa Bonka si položením venca uctili pamiatku obetí okupácie.

Foto: Mária Trembáčová, Ján Endrődi, ÚPN

Vytlačiť