Pietna spomienka v Petržalke

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa spolu s riaditeľom sekcie vedeckého výskumu Ondrejom Podolcom zúčastnil 24. marca 2013 na spomienkovom podujatí na cintoríne v Petržalke, ktoré bolo venované tragickým udalostiam spojeným s pracovným táborom na území Petržalky a pamiatke maďarských židovských robotníkov zmasakrovaných v závere 2. svetovej vojny. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti rakúskeho a izraelského veľvyslanca, zástupcu nemeckého veľvyslanectva na Slovensku ako aj ďalších významných hostí zo Slovenska i zahraničia.

Pamätník na cintoríne v Petržalke pripomína nasadenie maďarských Židov pri stavbe tzv. Juhovýchodného valu pozdĺž hranice Maďarska a Nemeckej ríše, na území ktorej sa v tom čase Petržalka nachádzala. Evakuáciu tamojšieho tábora nútenej práce, ktorú koncom marca 1945 nariadili nemecké orgány, sprevádzalo masové vraždenie zajatcov. Pamätník na cintoríne v Petržalke pripomína miesto, kde bolo v povojnovom období odkrytých niekoľko masových hrobov so 460 telami obetí tohto zločinu.

Foto: Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec pri prejave

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec pri prejave

Foto: Pamätník na cintoríne v Petržalke

Pamätník na cintoríne v Petržalke

Vytlačiť