Pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948 – 1989

Pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948 – 1989 na historickom cintoríne v Kežmarku sa v utorok 28. mája 2019 konala pietna spomienka organizovaná Svetovým združením bývalých politických väzňov (SZBPV). Pamätník venovaný vyše 400 obetiam Železnej opony si zvlášť pripomína dvoch mladých mužov Milana Dlubača a Ondreja Brejku, ktorí zahynuli pri svojej neúspešnej ceste za slobodou na československo-rakúskej hranici v roku 1980 a až po 24 rokoch sa podarilo ich telá pochovať vo vlasti, pod týmto pomníkom.

Na jubilejnú pietnu spomienku pri príležitosti 15. výročia odhalenia pamätníka prijali pozvanie SZBPV pozostalí príbuzní obetí, členovia združení niekdajších politických väzňov (Príslušníci Vojenských táborov nútenej práce - Pomocných technických práporov, Konfederácia politických väzňov Slovenska, Zväz protikomunistického odboja) a žiaci Základnej školy s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku. S príhovorom vystúpili za Ústav pamäti národa Ján Endrődi a za SZBPV jeho predseda František Bednár. Po príhovoroch si menovaní spolu s rodinami pozostalých uctili obete totalitného režimu položením kytíc k pamätníku. Pietna spomienka bola ukončená hymnami štátov, z ktorých pochádzali obete Železnej opony, a poďakovaním Jany Brejka, sestry Ondreja Brejku.

Česť ich pamiatke!

Účastníci pietnej spomienky na historickom cintoríne v Kežmarku

Účastníci pietnej spomienky na historickom cintoríne v Kežmarku

Predseda SZBPV František Bednár

Za ÚPN vystúpil s príhovorom Ján Endrődi

Kladenie vencov k Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948 - 1989 a pomníku Milana Dlubača a Ondreja Brejku

Poďakovanie Jany Brejka, sestry Ondreja Brejku

Foto: Veronika Švedová

Vytlačiť