Pietna spomienka na zakladateľa ÚPN Jána Langoša

Pracovníci Ústavu pamäti národa si 15. júna 2014 pripomenuli deviate výročie smrti zakladateľa ústavu Jána Langoša. Pri pamätnej buste na Námestí SNP si položením venca, zapálením sviece, modlitbou a minútou ticha spoločne uctili pamiatku prvého šéfa ÚPN, ktorý tragicky zahynul 15. júna 2006 pri autonehode. Účastníkom spomienky sa prihovoril dlhoročný pracovník ústavu a blízky spolupracovník Jána Langoša Marián Gula.

Ján Langoš sa narodil 2. augusta 1946 v Banskej Bystrici. Študoval na Strednej priemyselnej škole spojovej techniky v Banskej Bystrici (1964), Elektrotechnickej fakulte SVŠT, odbor fyzika tuhých látok (1971). Po ukončení štúdia pracoval ako experimentálny fyzik v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied. Bol ženatý, otec dvoch dcér. V 80-tych rokoch bol jednou z kľúčových osobností slovenského disentu. Spolu s Jánom Čarnogurským vydával samizdat Bratislavské listy, podieľal sa aj na tvorbe časopisov Kontakt a Altamira. Podieľal sa na aktivitách podzemnej univerzity. Po Nežnej revolúcii sa stal v roku 1990 podpredsedom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR, neskôr (1990 – 1992) pôsobil ako minister vnútra ČSFR. V tejto funkcii sa v podstatnej miere zaslúžil o rekonštrukciu FMV a o zrušenie a rozpustenie bývalej komunistickej ŠtB. V roku 1992 zriadil v Prahe úrad, ktorý sa začal venovať zločinom bývalej ŠtB. V roku 1994 sa stal poslancom NRSR za SKOI. Od roku 1995 do 2000 zastával funkciu predsedu Demokratickej strany. Poslancom NR SR bol do roku 2002. V máji 2003 sa stal zakladateľom Ústavu pamäti národa a do svojej smrti pôsobil ako predseda jeho Správnej rady. Bol predkladateľom a autorom zákonov autor „Zákona o slobode informácií" a „Zákona pamäti národa". Bol signatárom vyhlásenia k deportáciám Židovského obyvateľstva zo Slovenska. Pôsobil aj ako poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave. Bol zakladateľom SKOI a zakladajúcim členom M.E.S.A. 10. V roku 1990 obdržal ďakovný list z Izraela. 15. júna 2006 tragicky zahynul pri autonehode medzi obcami Turňa nad Bodvou a Drienovec, keď vo vysokej rýchlosti narazil do vozidla plne naloženého štrkom. 15. júna 2013 pri 7. výročí jeho smrti bol v Banskej Bystrici odhalený pamätník v Centre nezávislej kultúry – Záhrada. Pamätník pozostáva zo žulového stola s kartovou hrou solitaire, ktorá odhaľuje Langošove pôsobenie. Celoživotným dielom Jána Langoša bol zápas proti totalitným režimom, ktorými naša krajina prešla v 20. storočí. Bol bytostne presvedčený o tom, že predstavujú zlo pre jednotlivca i spoločenstvá. Jeho úsilie o odkrytie plnej pravdy o ich nemorálnosti a protiprávnosti vyvrcholilo v auguste 2002 schválením zákona o pamäti národa a následným zriadením Ústavu pamäti národa, ktorého zamestnanci majú odhodlanie robiť všetko preto, aby bol nositeľom a realizátorom myšlienok svojho zakladateľa.

Spolupracovník Jána Langoša z ÚPN Marián Gula počas príhovoru zamestnancom ÚPN

Spolupracovník Jána Langoša z ÚPN Marián Gula počas príhovoru zamestnancom ÚPN.

Spolupracovník Jána Langoša z ÚPN Marián Gula počas príhovoru zamestnancom ÚPN.

Spolupracovník Jána Langoša z ÚPN Marián Gula počas príhovoru zamestnancom ÚPN.

Zamestnanci ÚPN počas pietnej spomienky na Námestí SNP pri buste Jána Langoša.

Zamestnanci ÚPN počas pietnej spomienky na Námestí SNP pri buste Jána Langoša.

Zamestnanci ÚPN počas pietnej spomienky na Námestí SNP pri buste Jána Langoša.

Spolupracovník Jána Langoša z ÚPN Marián Gula počas príhovoru zamestnancom ÚPN.

Spolupracovník Jána Langoša z ÚPN Marián Gula počas príhovoru zamestnancom ÚPN.

Zamestnanci ÚPN počas pietnej spomienky na Námestí SNP pri buste Jána Langoša.

Zamestnanci ÚPN počas pietnej spomienky na Námestí SNP pri buste Jána Langoša.

Stľp s bustou Jána Langoša a vencom od ÚPN.

Stĺp s bustou Jána Langoša a vencom od ÚPN.

Foto: Tibor Ujlacký, ÚPN

Vytlačiť