Pietna spomienka na obete 1. transportu Židov zo Slovenska

Vo štvrtok 25. marca 2021 uplynulo 79 rokov od prvého transportu Židov zo Slovenska. Do vagónov, pôvodne určených na prepravu dobytka, muselo nastúpiť 1000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej župy. Vlak smeroval na Žilinu a Čadcu, až 26. marca 1942 okolo 4. hodiny opustil územie Slovenska. V ten deň v popoludňajších hodinách vystúpilo z vagónov 999 živých žien, ktoré boli následne podrobené selekcii na rampe v koncentračnom tábore Auschwitz. Podľa svedectiev pamätníkov prežilo väznenie z prvého transportu asi 20 mladých dievčat. Dievčenským transportom z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz sa začala prvá vlna deportácií zo Slovenska, počas ktorej bolo vypravených 57 transportov a v nich 57 752 Židov. Druhá séria transportov začala po vypuknutí Slovenského národného povstania a celkovo tak v koncentračných a vyhladzovacích táboroch v dôsledku transportovania z územia Slovenska zahynulo viac ako 70 000 židovských občanov.

Podľa slov Martina Korčoka, vedúceho Múzea holokaustu v Seredi: „Slovenská republika dobrovoľne prešla k vysídľovaniu svojich občanov židovského pôvodu a za každého z nich zaplatila Tretej ríši poplatok 500 mariek. Prvú vlnu deportácií z roku 1942 prežilo len niekoľko sto ľudí. Fyzicky a psychicky ich týrali takmer tisíc dní, počas ktorých mohli byť každú chvíľu zavraždení. Inými slovami, prežiť znamenalo zázrak."

Obete prvého transportu ako aj všetky obete holokaustu sme si pripomenuli a vzdali im úctu na železničnej stanici v Poprade spolu s predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja, Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, Veľvyslanectva štátu Izrael v Slovenskej republike, so zástupcami Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry a Múzea holokaustu v Seredi, Mesta Poprad a Tatranskej galérie v Poprade. Pietna spomienka sa uskutočnila pod záštitou Milana Majerského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Z dôvodu protipandemických opatrení bola pietna spomienka bez účasti verejnosti, len za prítomnosti organizátorov a zástupcov médií.

Pamätná tabuľa na železničnej stanici v Poprade

Pamätná tabuľa na železničnej stanici v Poprade

účastníci pietnej spomienky na obete 1. transportu Židov z Popradu

účastníci pietnej spomienky na obete 1. transportu Židov z Popradu

Obete holokaustu si položením venca spolu s ostatnými inštitúciami uctil aj Ústav pamäti národa

Obete holokaustu si položením venca spolu s ostatnými inštitúciami uctil aj Ústav pamäti národa

Záštitu nad podujatím prevzal predseda PSK Milan Majerský

Záštitu nad podujatím prevzal predseda PSK Milan Majerský

Foto Marek Cimbala, Ján Endrődi


Vytlačiť