Pietna spomienka na Barbarskú noc a koniec pétepákov v Podolínci

Pri príležitosti 64. výročia Barbarskej noci a 60. výročia zrušenia VTNP-PTP sa 29. apríla 2014 v Podolínci uskutočnila pietna spomienková akcia a celoslovenské stretnutie účastníkov Vojenských táborov nútených prác. Za ÚPN sa na nej zúčastnil aj predseda SpR Ondrej Krajňák. Začiatok podujatia patril sv. omši, ktorú za zosnulých členov Vojenských pracovných táborov a obete Barbarskej noci celebroval Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka spolu s prítomnými kňazmi. Účastníci spomienky po liturgickej slávnosti položili vence k pamätníku na nádvorí miestneho kláštora, v ktorom pred 64 rokmi internovali rehoľníkov. Účastníkom spomienky sa prihovorili predseda SZ VTNP-PTP Ing. Ferdinand Varga, člen VTNP-PTP Dr. Jaroslav Václavek, zástupca Českej organizácie PTP Ing. František Možný, predseda Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov František Bednár, podpredseda VÚC Prešov a primátor Spišskej Belej, JUDr. Štefan Bieľak, primátorka Podolínca Mgr. Iveta Bachledová a predseda Správnej rady ÚPN PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. Ten vo svojom príhovore vyjadril príslušníkom Pomocných technických práporov, politickým väzňom, internovaným kňazom a rehoľníkom vďaku a uznanie za svedectvo viery, za odvahu, dobrý príklad a statočnosť. Povedal: „Zriadením Pomocných technických práporov sa komunistická štátna moc bez súdneho rozhodnutia rozhodla izolovať politicky nespoľahlivých občanov, kňazov, kulakov, umelcov, učiteľov alebo intelektuálov. Pod zámienkou „pracovnej prevýchovy“, bolí títo ľudia využívaní ako lacná pracovná sila pre potreby armády a národného hospodárstva. Stojíme na miestach, ktoré nás nútia omnoho hlbšie zamyslieť sa nad hodnotami, akými sú viera, obeta, sloboda a demokracia.“ Spomienky na udalosti z obdobia komunistickej totality sú dôležité pre súčasnú aj budúce generácie, aby sa na ne nezabudlo, aby sa už nikdy nemohli opakovať.

Vytlačiť