Peter Jašek: Začali to študenti... Dokumenty k vydávaniu plánovaného časopisu študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Progla

Predkladané dokumenty prinášajú prehľad zápisníc pripravovaného študentského časopisu Proglas, ktorý chceli študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vydávať na jeseň 1989. Popri prípravách na vydávanie časopisu zachytávajú aj ďalšie významné dobové udalosti, ktoré sa udiali na jeseň roku 1989, vrátane príprav na pochod bratislavských študentov zo 16. novembra 1989. Súčasťou zápisníc je aj list vedeniu fakulty so žiadosťou o povolenie vydávať plánovaný časopis. Dokumenty predstavujú unikátny pohľad do epicentra študentského hnutia, ktoré bolo významným faktorom celospoločenských zmien v novembri a decembri 1989.

Vytlačiť