PAVOL MAKYNA: Protižidovské výtržnosti a letákové akcie na Slovensku v lete 1946

Návrat Židov z vyhladzovacích táborov na území nacistického Nemecka a z úkrytov do povojnovej spoločnosti, ktorá sa dozvedela pravdu o „vyvážaní Židov zo Slovenska na prácu", bol komplikovaný a mnohokrát veľmi krutý. Svedčia o tom i dokumenty nachádzajúce sa v Slovenskom národnom archíve v Bratislave uvádzané ako „Týždenné hlásenia VI. odboru Povereníctva vnútra adresované Predsedníctvu Slovenskej národnej rady". Z nich sa dozvedáme informácie z celého územia Slovenska zamerané napr. na politickú situáciu, živelné pohromy, cesty zahraničných hostí, situáciu v pohraničných oblastiach, pohyb ozbrojencov, správy z Maďarska a Poľska a i. Medzi týmito kategóriami sa vyskytujú aj informácie o letákových akciách, väčšinou zameraných proti židovskému obyvateľstvu. Z niekoľkých strán týždenného prehľadu tvorí veľkú časť obsahu kategória s názvom Protižidovské násilnosti. Z tohto dôvodu sme vybrali niekoľko z nich približujúce povojnové výtržnosti namierené proti Židom v čase od júna do augusta 1946.

Vytlačiť