Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pavel Žáček: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície

Obrázok obálky

Jedinečná publikácia poodhaľuje pád komunistického režimu z pohľadu vysokého dôstojníka ŠtB.

Na základe stoviek strán originálnych materiálov Archívu ÚPN, hlavne Krajskej správy Štátnej bezpečnosti v Košiciach je v monografii zrekonštruovaný profesijný rast perspektívneho dôstojníka komunistickej tajnej polície Miroslava Chovanca od jeho referentskej činnosti na úseku tzv. ochrany ekonomiky KS ZNB Správy ŠtB v Košiciach (november 1972) až po zástupcu náčelníka II. Správy ZNB v Prahe - ústredného organizačného celku Štátnej bezpečnosti (apríl 1989).
V druhej, netypickej časti publikácie je faksimile Chovancovho autentizovaného zošita, v ktorom zaznamenával informácie služobnej povahy v kľúčovom období novodobých dejín – od 2. novembra 1989 do 2. februára 1990 doplnené o výpovede z výsluchov Miroslava Chovanca pred Komisiou pre dohľad nad vyšetrovaním 17. novembra. Vďaka tomu môže čitateľ sledovať reakciu vedenia ŠtB na prudké zmeny vnútropolitickej situácie.

Stiahnuť publikáciu: Pavel Žáček: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície PDF (veľkosť 53.79MB)

Cena: vypredané

Vytlačiť