Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pavel Žáček - Nástroj triedneho štátu

Obrázok obálky

Edícia je rozdelená do 5 celkov, ktoré vzišli z kombinácie časovej osi s vývojom centrálnych, regionálnych i odborových zložiek. Prvá časť postihuje všetky podoby MV až do konca unitárneho štátu, ďalšia časť upozorňuje na zaujímavú a neznámu problematiku organizačného vývoja republikových ministerstiev vnútra v roku 1969. Tretia a najrozsiahlejšia časť odhaľuje organizáciu riadenia výkonných a funkčných útvarov na federálnej úrovni. Štvrtá časť je venovaná riadiacim aktom upravujúcim organizačný vývoj obidvoch odborových zložiek (Štátnej i Verejnej bezpečnosti) na úrovni územných útvarov ministerstva vnútra (Zboru národnej bezpečnosti). Posledná kolekcia predstavuje prehľad základných dokumentov vzťahujúcich sa k vývoju VB ako za unitárneho štátu, tak po roku 1968, keď sa na riadení jednotlivých zložiek rozličnou mierou podieľali federálne i republikové ministerstvá.
Jednotlivé časti pochopiteľne nedajú odpoveď na všetky otázky súvisiace s vývojom štátno- i verejnobezpečnostného, tylového, pomocného či správneho aparátu podriadeného ministerstvu vnútra. Bude však všetkým záujemcom pomocníkom pri orientácii sa v problematike, prípadne ich nasmeruje správnym smerom k odhaleniu ďalších tajomstiev.

Stiahnuť publikáciu: Pavel Žáček - Nástroj triedneho štátu PDF (veľkosť 3.48 MB)

Cena: vypredané

Vytlačiť