Partnerský inštitút Ludwiga Boltzmanna z Rakúska oslávil 20. výročie vzniku

Partnerský Inštitút Ludwiga Boltzmanna pre výskum následkov vojen v Rakúsku usporiadal pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku medzinárodné koloqvium pod názvom Nové oblasti výskumu v histórii Východnej a Strednej Európy. 7. júna 2013 sa v rakúskom Grazi na pôde Univerzity Karla-Franza zišli významní predstavitelia historickej obce a vedeckých inštitúcií, ktoré sa venujú skúmaniu a interpretácii pohnutých udalostí najnovších dejín, predovšetkým 20. storočia z Rakúska, Ruska ale tiež z USA. Nechýbali medzi nimi už ani zástupcovia slovenského Ústavu pamäti národa Marián Gula a Stanislav Labjak, účasť ktorých je dôsledkom v apríli v Bratislave podpísanej zmluvy o pomoci a spolupráci medzi oboma inštitúciami. Obaja účastníci v mene predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka v rámci koloqvia popri účasti na jednotlivých sesiách viedli aj neformálne rozhovory o ďalšej spolupráci s prof. Stefanom Karnerom, zakladateľom a súčasným riaditeľom inštitútu, ktorý ocenil ich aktívnu účasť na podujatí už krátko po podpísaní zmluvy o spolupráci medzi oboma inštitúciami. Záverečnej diskusie sa aktívne zúčastnil aj Rafal Rogulski, riaditeľ sekretariátu Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorej členom je i slovenský Ústav pamäti národa. Etablovanie ústavu v zahraničí je prejavom ocenenia výsledkov i akceptácie práce ústavu a jeho zamestnancov a dôkazom zmysluplnosti a významu inštitúcii tohto typu.

Vytlačiť