Partnerská návšteva z Českej republiky na ÚPN

Pracovníci oddelenia sekretariátu Etickej komisie České republiky pre oceňovanie účastníkov odboja a odporu proti komunizmu sa v dňoch 14. a 15. novembra 2013 zúčastnili pracovnej návštevy na Ústave pamäti národa v Bratislave. Okrem pracovných rokovaní s partnermi z ÚPN v Archíve ÚPN a Referáte účastníkov protikomunistického odboja sa stretli aj s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom a rokovali o plnení ustanovení českého a slovenského zákona o oceňovaní účastníkov protikomunistického odboja. Pracovníci sekretariátu Etickej komisie sa zúčastnili aj slávnostného odhalenia pamätníka 42 obetí Železnej opony, usmrtených na rakúsko-slovenskej hranici.

Vytlačiť