Paralelné revolúcie v strednej a východnej Európe

Medzinárodný dokumentárny filmový festival

Ústav pamäti národa sa bude ako spoluorganizátor podieľať na medzinárodnom dokumentárnom filmovom festivale Parevo, ktorého hlavnými organizátormi sú Ústav politických dejín v Budapešti a Nadácia Naša minulosť z Maďarska. Hlavným cieľom tohto projektu je predovšetkým popularizácia demokracie v Európe medzi mládežou a to prostredníctvom vytvorenia tematických podujatí ako: premietanie filmov, prednášky, stretnutia mládeže a mládežnícke konferencie. Cez prezentáciu dokumentárnych filmov a tematické prednášky chcú organizátori docieliť užšiu spätosť mládeže so spoločnými procesmi v krajinách strednej Európy, ktoré viedli k pádu totality a budovaniu demokratického systému v daných krajinách. Filmový festival Parevo sa venuje najmä udalostiam v rokoch 1956, 1968, 1980 a 1989 a budú na ňom premietané aj filmy Ústavu pamäti národa Sviečková manifestácia a November +20. Festival podporili aj Medzinárodný višehradský fond a Európska sieť Pamäť a Solidarita. Otvorenie festivalu sa uskutoční v dňoch 26. – 28. októbra 2012 v Budapešti, v budúcnosti filmový festival navštívi aj Bratislavu, Trnavu, Prahu či Varšavu. Bližšie informácie o filmovom festivale nájdete na jeho webovej stránke www.parevo.eu

Vytlačiť